Data publikacji: 6.08.2013

Szukasz mieszkania w Paczkowie? Gmina Paczków wystawiła właśnie na sprzedaż jednopokojowy lokal mieszkaniowy.

Burmistrz Gminy Paczków ogłosił pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 na II piętrze - poddaszu budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Daszyńskiego 9 w Paczkowie. Lokal stanowi pokój z kuchnią oraz toaletą o łącznej powierzchni użytkowej 24,51 m2.  Do mieszkania przynależy zlokalizowane w budynku pomieszczenie gospodarcze: piwnica o powierzchni użytkowej 0,93m2, strych o pow. użytk. 2,77m2 oraz komórka o pow. użytk. 5,62m2, zlokalizowana poza budynkiem.

Mieszkanie zlokalizowane jest w budynku wspólnoty mieszkaniowej, dlatego z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 112/1000 we współwłasności części wspólnych budynku i innych urządzeń oraz udział w gruncie oznaczonym jako działka nr 719/1 o pow. 0,0329 ha.

Nieruchomość znajduje się na terenie, który w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego określany jest jako "tereny obiektów i urządzeń zabudowy mieszanej wielorodzinnej z jednorodzinną i zagrodową oraz usług". Warto dodać, że nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza za wspomniany lokal mieszkalny wynosi 28 300 zł. Przetarg odbędzie się we wtorek 20 września 2013 r. o godz.11:00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie (sala konferencyjna).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (2 830,00 zł) do kasy lub na konto Urzędu Miejskiego w Paczkowie najpóźniej do dnia 16 września 2013 r. (piątek) do godz.15:00.

Wszystkie szczegółowe informacje znaleźć można w ogłoszeniu o przetargu na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.