Szukasz niewielkiego mieszkania w centrum Paczkowa?

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Szukasz niewielkiego mieszkania w centrum Paczkowa?

Szukasz niewielkiego mieszkania w samym centrum Paczkowa? Mamy dla Ciebie ciekawą propozycję. 

Burmistrz Gminy Paczków ogłosił ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego na I piętrze budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Rynek 54 w Paczkowie. Powierzchnia użytkowa wynosi 34,07m2, składa się z jednego pokoju, kuchni i toalety na korytarzu. Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze: strych o pow. użytk. 28m2 zlokalizowany w budynku. Mieszkanie zlokalizowane jest w budynku wspólnoty mieszkaniowej, dlatego z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 68/1000 we współwłasności części wspólnych budynku i innych urządzeń oraz udział w gruncie oznaczonym jako działka nr 379/33 o pow. 0,0286 ha.

Nieruchomość znajduje się na działce, która w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego określona jest jako teren mieszkaniowo-usługowy. Budynek, w którym mieści się lokal, wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków oraz znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej oraz na obszarze uznanym za Pomnik Historii. 

Cena wywoławcza za wspomniany lokal mieszkalny wynosi 20 000 zł. Przetarg odbędzie się w czwartek 12 września 2013 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie (sala konferencyjna). W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (2 000,00 zł) do kasy lub na konto Urzędu Miejskiego w Paczkowie najpóźniej do dnia 6 września 2013 r. do godz. 14:00.

Wszystkie szczegółowe informacje znaleźć można w ogłoszeniu o przetargu na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.  

Otwórz