Nie wiesz jak pozbyć się niektórych odpadów? Zawieź je do PSZOK!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Nie wiesz jak pozbyć się niektórych odpadów? Zawieź je do PSZOK!

W Paczkowie działa już Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, czyli nieodzowny element rozpoczętej 1 lipca 2013 roku "rewolucji śmieciowej" - nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to miejsce w którym mieszkańcy gminy Paczków mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne. PSZOK mieści się przy ul. Mickiewicza 3, na terenie Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Paczkowie, a dostępny będzie w każdy wtorek, czwartek i sobotę w godzinach od 12:00 do 16:00. Każdy odpad z wymienionej poniżej listy można na własną rękę dostarczyć do tego miejsca i tam nieodpłatnie go złożyć. 

W PSZOK można zostawić selektywnie zebrane odpady komunalne, a w szczególności:

 • opakowania z papieru i tektury,
 • opakowania z tworzyw sztucznych, szkła, drewna, metalu;
 • opakowania wielomateriałowe,
 • odpady zielone (np. gałęzie, liście, skoszona trawa),
 • odpady wielkogabarytowe,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. AGD i RTV),
 • drewno, tworzywa sztuczne, szkło, papier i metale,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • przeterminowane leki,
 • środki ochrony roślin,
 • zużyte opony,
 • gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • lampy fluorescencyjne i inne przedmioty zawierające rtęć,
 • chemikalia i opakowania po nich

Pamiętajmy, że PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych. W razie nasuwających się pytań lub wątpliwości, polecamy lekturę szczegółowego Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych lub kontakt z Zakładem Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Paczkowie - tel. (77) 431 64 11 lub (77) 431 64 22. 

Otwórz