Przetarg na wywóz odpadów unieważniony - Paczków znów będzie szukał wykonawcy

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Przetarg na wywóz odpadów unieważniony - Paczków znów będzie szukał wykonawcy

Przetarg na odbieranie i wywóz stałych odpadów komunalnych, ogłoszony przez Gminę Paczków w związku ze startującą 1 lipca 2013 roku "rewolucją śmieciową", czyli obowiązującym w całej Polsce nowym systemem gospodarowania odpadami, został unieważniony. Trwają negocjacje z jednym z uczestniczących we wspomnianej procedurze przetargowej oferentów, który miałby zająć się wywozem śmieci do czasu rozstrzygnięcia nowego zamówienia publicznego na tę usługę.

Postępowanie przetargowe zostało unieważnione, ponieważ najlepsza, uznana w nim za zwycięską, oferta okazała się zawierać niemożliwe do rozstrzygnięcia nieścisłości. We wspomnianym przetargu uczestniczyły trzy podmioty, a najtańsza oferta opiewała na kwotę nieco ponad 2,73 mln zł. Niestety, oferta zawierała błąd - podana cena całkowita nie stanowiła sumy cen cząstkowych za odbiór poszczególnych frakcji odpadów. Po przeliczeniu poszczególnych kwot, jakie zawierała umowa, cena całkowita była wyższa o ponad 1,56 mln zł. Oznacza to, że najkorzystniejsza na pierwszy rzut oka oferta była w rzeczywistości najdroższa. W związku z tą nieścisłością, podpisanie umowy z oferentem nie było możliwe, dlatego postępowanie przetargowe zostało unieważnione.

Nowy system gospodarki odpadami obowiązywał będzie w całej Polsce od poniedziałku 1 lipca 2013 roku. Wobec fiaska przy rozstrzygnięciu pierwszego przetargu, Gmina Paczków podjęła już negocjacje z Zakładem Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Paczkowie, by z wolnej ręki zlecić tej spółce obsługę nowego systemu do czasu rozstrzygnięcia nowego przetargu. Jeśli rozmowy przebiegną pomyślnie, to właśnie ZUKiM od początku lipca będzie zajmował się wywozem śmieci na całym terenie naszej gminy. 

Do 10 lipca oferenci, którzy uczestniczyli w wspomnianym feralnym postępowaniu, mają prawo odwołać się od decyzji o unieważnieniu przetargu. Jeśli tego nie zrobią, w połowie lipca paczkowski samorząd ogłosi kolejny przetarg, w którym po raz drugi szukać będzie wykonawcy, który usługę wywozu odpadów komunalnych świadczyć będzie do końca 2015 roku.

Otwórz