Szukasz niewielkiego mieszkania w centrum Paczkowa? To oferta dla Ciebie!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Szukasz niewielkiego mieszkania w centrum Paczkowa? To oferta dla Ciebie!

Kawalerka w ścisłym centrum naszego miasta czeka na nowego właściciela. Burmistrz Gminy Paczków ponownie wystawił na sprzedaż jednopokojowy lokal mieszkaniowy w Rynku.

To drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu nr 2 na I piętrze budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 21 w Paczkowie. Mieszkanie znajduje się w budynku położonym na wprost głównego wejścia do paczkowskiego ratusza. Lokal składa się jednego pokoju, kuchni i WC - całość osiąga łączną powierzchnię użytkową 37,70 m2.

Mieszkanie zlokalizowane jest w budynku wspólnoty mieszkaniowej, dlatego z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 5/100 we współwłasności części wspólnych budynku i innych urządzeń oraz udział w gruncie oznaczonym jako działka nr 392/4 o pow. 0,0309 ha. Nieruchomość znajduje się na terenie, który uznany został za Pomnik Historii, a w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego określany jest jako "teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej oraz tereny obiektów i urządzeń usługowych". Warto dodać, że nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza za wspomniany lokal mieszkalny wynosi 22 700 zł. Przetarg odbędzie się w piątek 14 czerwca 2013 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (2 270,00 zł) do kasy lub na konto Urzędu Miejskiego w Paczkowie najpóźniej do dnia 10 czerwca 2013 r. do godz. 15.00.

Wszystkie szczegółowe informacje znaleźć można w ogłoszeniu o przetargu na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.

Otwórz