Chcesz zostać coachem? Ta oferta jest dla Ciebie!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Chcesz zostać coachem? Ta oferta jest dla Ciebie!

Trwa nabór do prowadzonego w województwie opolskim projektu "Coach ICF - wzrost kwalifikacji kadr zarządzających województwa opolskiego". Przedsięwzięcie to jest skierowane do pracowników i właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy chcieliby uzyskać nowe kwalifikacje. 

Projekt współfinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a jego liderem jest Profi Biznes Group. Inicjatywa ta skierowana jest do pracowników i właścicieli mikro, małych i średnich firm - do managerów, trenerów oraz osób związanych z kształtowaniem umiejętności i postaw innych, pracujących i zamieszkujących województwo opolskie, którzy zainteresowani są rozwojem w kierunku coachingu.

Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Indywidualna praca z coachem pozwala rozpoznać klientowi jego umiejętności, zdolności i talenty oraz pełniej wykorzystać jego potencjał. Coachowie pracują z klientami w zakresach związanych z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi.

"Coach ICF" oferuje ponad 130-godzinne szkolenie, które kończy się międzynarodowym egzaminem, po którym uczestnicy otrzymają Międzynarodowy Certyfikat International Coach Federation honorowany w 81 krajach, uprawniający do wpisania na Międzynarodową Listę Coachów. Wsparcie z środków Unii Europejskiej dla przedsiębiorstw z województwa opolskiego wynosi aż 80%.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do tego szkoleniowego projektu wezmą udział w procesie rekrutacji. Więcej na temat tej propozycji poczytać można na stronie internetowej www.icf-coaching.opole.pl.

Otwórz