Zarządzenie kryzysowe ostrzega - gorsza jakość powietrza

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Zarządzenie kryzysowe ostrzega - gorsza jakość powietrza

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że 15 stycznia na terenie powiatu krapkowickiego wystąpiło przekroczenie poziomu pyłu zawieszonego PM-10 w powietrzu. Oznacza to, że pogorszyła się jakość powietrza na Opolszczyźnie i istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego.

Pomiaru dokonano w stacji pomiarowej w Zdzieszowicach. Przy obecnych warunkach pogodowych średnie stężenie pyłu zawieszonego PM-10 zawartego w powietrzu osiągnęły wczoraj 211µg/m³, podczas gdy norma przewiduje maksymalnie 200µg/m³. Powodów do paniki nie ma, jednak warto zapoznać się z zaleceniami służb środowiskowych i przedsięwziąć działania, które zahamują tę tendencję wzrostową.

Przyczyną złej jakości powietrza jest przede wszystkim emisja zanieczyszczeń z indywidualnych gospodarstw domowych, co przy niekorzystnych warunkach meteorologicznych, związanych z bezwietrzną lub prawie bezwietrzną pogodą i brakiem opadów atmosferycznych, podniosło poziom pyłów w powietrzu. Wpływ na zaistniałą sytuację ma np. spalanie w wielu gospodarstwach domowych paliw o bardzo złej jakości oraz odpadów, które nie powinny być w ten sposób utylizowane. 

Biorąc pod uwagą wysokie poziomy stężeń pyłu PM-10 uzyskane na pozostałych stacjach automatycznych oraz niekorzystne warunki meteorologiczne, istnieje ryzyko wystąpienia przekroczeń na większym obszarze województwa opolskiego. Możliwe jest też wystąpienie przekroczenia poziomu alarmowego (300µg/m³). Przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM 10 (tj.200µg/m³) wiąże się z ryzykiem wystąpienia przez 3 kolejne doby niekorzystnych skutków zdrowotnych.

Wzrost zanieczyszczenia powietrza pyłem zwiększa ilość przypadków chronicznego kaszlu, przewlekłego zapalenia oskrzeli, niewydolności płucnej, astmy oskrzelowej i innych schorzeń. Grupami ludności najbardziej narażonymi na drażniące działanie pyłu zawieszonego są:

  • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (zwłaszcza astmy oskrzelowej)
  • osoby z niewydolnością układu krążenia, w szczególności dzieci i osoby starsze;
  • osoby wykonujące znaczny wysiłek na wolnym powietrzu (np.: ciężka praca fizyczna, intensywny trening sportowy).

Osoby podatne na zanieczyszczenia, a więc dzieci i dorośli z przewlekłymi chorobami układu oddechowego - takimi jak astma oskrzelowa, przewlekłe zapalenie oskrzeli lub rozedma płuc mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości. W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem. Podobne zalecenie dotyczy osób z przewlekłymi chorobami serca, u których może wystąpić pogorszenie samopoczucia. Osobom szczególnie narażonym zaleca się unikanie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni, w szczególności połączonego ze znacznym wysiłkiem fizycznym, zwłaszcza w pobliżu ulic o dużym nasileniu ruchu;

Wobec zaistniałej sytuacji, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - w imieniu Wojewody Opolskiego - zwraca się z apelem do mieszkańców województwa o:

  • ograniczenie ruchu pojazdów samochodowych i korzystanie z transportu zbiorowego;
  • ograniczenia spalania niskojakościowych paliw takich jak: muły i miały węglowe oraz stosowania do celów grzewczych gazu ( w przypadku posiadania odpowiedniego pieca), bądź grzejników elektrycznych;
  • rezygnacje ze spacerów z dziećmi;
  • unikanie wychodzenia z domów, szczególnie przez osoby wrażliwe na zanieczyszczenia.

Szczegółowe informacje na temat jakości powietrza na terenie województwa opolskiego dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Otwórz