Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

 
Burmistrz Gminy Paczków informuje, o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy zostały podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie (ul. Rynek  1). Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo także na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.

I.  Sprzedaż w drodze bezprzetargowej:
1.    Lokal mieszkalny nr 2 – Paczków, ul. Armii Krajowej 38

II. Dzierżawa na okres do 3 lat:
1.    Część nieruchomości gruntowej położonej w Paczkowie oznaczonej numerem działki 158/1, 620, 543/1, 94, 1262/21, 609/6, 971
2.    Część nieruchomości gruntowej położonej w Dziewiętlicach oznaczonej numerem działki 549/30
3.   Część nieruchomości gruntowej położonej w Kamienicy oznaczonej numerem działki    489, 1003.
4.    Część nieruchomości gruntowej położonej w Unikowicach  oznaczonej numerem działki 88/11


UWAGA: ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej – www.paczkow.bip.net.pl.


 

 

 

 

Otwórz