Sprzedajesz alkohol? Mamy dla Ciebie ważną informację!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Sprzedajesz alkohol? Mamy dla Ciebie ważną informację!

Wszystkim przedsiębiorcom, którzy na terenie gminy Paczków zajmują się sprzedażą alkoholu przypominamy, że w niedzielę 30 września upływa ustawowy termin wniesienia przez przedsiębiorców III raty opłaty za korzystanie w 2012 roku z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych. W przypadku niedokonania opłaty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2012 r. zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie dopiero po upływie sześciu miesięcy. 

UWAGA! Mimo iż ostatni dzień terminu do wniesienia opłaty przypada w niedzielę, nie wpływa to na przedłużenie terminu. Do ustawowych terminów uiszczania opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu cywilnego oraz Ordynacji podatkowej. Termin 30 września jest ostateczny, dlatego warto dokonać wpłaty do piątku 28 września 2012 roku.

Opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego w Paczkowie lub na rachunek bankowy nr 38 1090 2213 0000 0005 7200 0065.

Kasa UM czynna jest w poniedziałki w godz. 8:00-14:00, a od wtorku do piątku w godz. 7:00-14:00. 

Otwórz