Planujesz usuwanie azbestu? Zgłoś się do Urzędu - dotacje czekają!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Planujesz usuwanie azbestu? Zgłoś się do Urzędu - dotacje czekają!

Mamy istotną informację dla wszystkich mieszkańców gminy Paczków, którzy planują w 2013 roku na swoich posesjach inwestycje polegające na usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu.

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Paczkowie ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań utylizujących azbest planowanych na 2013 rok. O dotacje, w imieniu mieszkańców Paczkowa i okolic, wnioskować będzie Gmina Paczków, która w ramach konkursowych naborów o dotacje - ogłaszanych przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu - będzie ubiegać się o pieniądze na usuwanie azbestu.

Azbest to prawdziwa bomba zegarowa, która tyka jeszcze na dachach wielu bloków, domów mieszkalnych, gospodarstw czy instytucji. Najnowsze badania biją na alarm - w Polsce jest jeszcze ok. 14,5 mln ton materiałów zawierających ten rakotwórczy składnik. Na terenie województwa opolskiego do usunięcia pozostaje jeszcze ok. 32 tys. ton wyrobów z azbestem, z czego ok. 345 ton znajduje się w Gminie Paczków.

W 2002 roku przyjęto w Polsce 30-letni program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, w myśl którego do roku 2032 z terytorium naszego kraju powinniśmy się pozbyć wszystkich odpadów zawierających azbest. Zagrożenie jakie niesie ze sobą ten zabójczy materiał jest ogromne, dlatego akcja oczyszczania kraju z azbestu jest dla ochrony środowiska priorytetowa.
Co prawda dobrze zabezpieczony azbest nie jest groźny dla zdrowia, ale z czasem stan techniczny wyrobów go zawierających będzie się wyraźnie pogarszał. Wzrośnie przez to ryzyko występowania w powietrzu szkodliwych włókien azbestowych, które gdy dostaną się do płuc mogą powodować m.in. raka lub pylicę.

Choć usuwanie azbestu nie jest zadaniem ani łatwym, ani tanim to pozbycie się go jest konieczne - warto zatem zainteresować się ofertą opolskiego WFOŚiGW. Wszyscy zainteresowani otrzymaniem dotacji na inwestycje związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest mogą liczyć na finansową pomoc ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

O pieniądze w ramach konkursowych naborów o dotacje, które ogłasza opolski Zarząd WFOŚiGW, mogą ubiegać się jedynie jednostki samorządu terytorialnego, dlatego w imieniu paczkowian zajmie się tym Gmina Paczków, która - w przypadku zainteresowania mieszkańców tym tematem - będzie musiała zabezpieczyć w przyszłorocznym budżecie 15% udziału własnego. Pozostałe 85% kosztów inwestycji utylizujących azbest pochodzić będzie z dofinansowania ze źródeł Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 

Potencjalni wnioskodawcy indywidualni, planujący realizację zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest w 2013 r., powinni niezwłocznie zwrócić się do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Paczkowie (Rynek 1, parter, pokój nr 1 - tel. 77 431 6791 wew. 113), by zgłosić swoją chęć udziału w naborze wniosków o dofinansowanie w przyszłym roku - UM Paczków czeka na zgłoszenia do dnia 12 października 2012 roku.

Na Opolszczyźnie całkowity budżet na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w latach 2012-2013 wynosi 4 mln zł. 

Otwórz