Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu

Burmistrz Gminy Paczków informuje, o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu zostały podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie (ul. Rynek  1). Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo także na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.

I. Sprzedaż w drodze bezprzetargowej:
1.  Lokal mieszkalny nr 3 - ul. Dąbrowskiego 15, Paczków
2.  Lokal mieszkalny nr 6 - ul. Kościelna 2, Paczków

II. Sprzedaż w drodze przetargu:
1. Lokal mieszkalny nr 8 - ul. Rynek 52, Paczków
2. Lokal mieszkalny nr 9 - ul. Rynek 52, Paczków

III. Dzierżawa na okres do 3 lat:
1. Część nieruchomości gruntowej położonej w Paczkowie oznaczonej numerem działki 448/3, 1054/5, 341.
2. Część nieruchomości gruntowej położonej w Dziewiętlicach oznaczonej numerem działki 549/20, 549/30.

IV. Najem - umowa na czas nieokreślony w wyniku przeprowadzonego przetargu:
1. Najem lokalu użytkowego położonego w Paczkowie przy ul. Rynek 47, dz. Nr 367/24.

UWAGA: ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej - www.paczkow.bip.net.pl.

Otwórz