Dopłaty bezpośrednie dla rolników? Zostało tylko pięć dni!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Dopłaty bezpośrednie dla rolników? Zostało tylko pięć dni!

Przypominamy wszystkim rolnikom, że już tylko kilka dni zostało na złożenie wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich, wsparcia obszarów o niewykorzystanych warunkach oraz płatnościach rolnośrodowiskowych za 2012 rok.

Podstawowy termin składania w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosków o przyznanie wspomnianych środków mija 15 maja. Kto nie zdąży złożyć wniosków w tym terminie będzie mógł to zrobić jeszcze do 11 czerwca, jednak trzeba pamiętać, że w takim przypadku przysługujące mu płatności będą obniżone o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia. O wszystkie płatności ubiega się wypełniając wspólny wniosek, który można złożyć za pośrednictwem Internetu, wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową lub dostarczyć go osobiście do biura powiatowego ARiMR (Nysa, ul. Bolesława Prusa 14 - tel. 77 409 36 20 lub 77 433 16 99).

Do wczoraj swoje wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich złożyło niecałe 850 tys. rolników, czyli dopiero nieco ponad połowa uprawnionych do takiego wsparcia. Wśród nich ponad 458 tys. wnioskodawców ubiega się o przyznanie wsparcia ONW. Natomiast o płatności rolnośrodowiskowe wystąpiło dotychczas zaledwie ok. 45 tys. rolników.

Dopłaty bezpośrednie Unia Europejska wprowadziła w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, aby rekompensować rolnikom obniżkę cen minimalnych i interwencyjnych na produkty rolne, na unijnym rynku. Obecnie Wspólna Polityka Rolna to całość działań podejmowanych przez Unię w sektorze rolnictwa dla osiągnięcia określonych celów takich jak: zwiększenie wydajności produkcji rolnej, zapewnienie odpowiedniego poziomu życia ludności wiejskiej, stabilizacja rynków oraz zapewnienie odpowiednich cen dla konsumentów, wreszcie zagwarantowanie bezpieczeństwa żywnościowego. Polscy rolnicy korzystają z takich dopłat od 2004 roku.

W tym roku, podobnie jak w zeszłym, wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich, wsparcia ONW i płatności rolnośrodowiskowych można złożyć przez Internet. W portalu internetowym ARiMR znajduje się specjalna aplikacja, która pozwala na wypełnienie wniosku, a następnie na wysłanie go w formie elektronicznej. To bardzo duże ułatwienie dla rolników. W wypełnieniu takiego wniosku pomaga także szczegółowa instrukcja zamieszczona w portalu ARiMR. Aby móc skorzystać z internetowej drogi przygotowania i wysłania wniosku o dopłaty, trzeba mieć swój login i kod dostępu do specjalnego systemu informatycznego. Te osoby, które jeszcze go nie mają wystarczy, że wypełnią stosowny wniosek, udostępniony w portalu internetowym ARiMR.

Wszystkie szczegóły tych procedur są dokładnie opisane na oficjalnej stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Otwórz