Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy zostały podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie (ul. Rynek  1). Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo także na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.

 

I. Sprzedaż w drodze przetargu:
Nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w Paczkowie oznaczone numerami działek:

  • 992/32 o pow. 0,0903 ha
  • 992/33 o pow. 0,0904 ha
  • 992/34 o pow. 0,0902 ha
  • 992/35 o pow. 0,0900 ha
  • 1016, 1017, 1018 i 1015/3 o łącznej powierzchni 0,2777 ha

II. Dzierżawa na okres do 3 lat:
Część nieruchomości gruntowej położonej w Paczkowie oznaczonej numerem części działki 367/24, 1262/21, 1021/2, 341.

UWAGA: ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej - www.paczkow.bip.net.pl.

Otwórz