Data publikacji: 13.04.2012

W czwartek 12 kwietnia Burmistrz Gminy Paczków zaprosił członków paczkowskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na tradycyjne wspólne śniadanie wielkanocne.

Takie świąteczne spotkania odbywają się w Paczkowie co roku i są swoistą wielkanocną tradycją w naszym mieście. Po raz kolejny uroczystość została przygotowana w sali Ośrodka Kultury i Rekreacji. Przy suto zastawionym stole, w obecności Burmistrza Bogdana Wyczałkowskiego, jego Zastępcy Grzegorza Jasioka oraz ks. Edwarda Henne, członkowie Związku mieli okazję zasiąść do wspólnego wielkanocnego śniadania. Spotkanie swoją obecnością zaszczyciła Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Opolskiego Teresa Karol. Nie zabrakło także Dyrektora OKiR Andrzeja Kłoczko oraz sponsorów wspierających działalność PZERiI.

Wielkanocne śniadanie jest dla samotnych starszych ludzi znakomitą okazją do spotkania ze znajomymi, podzielenia się świątecznym jajkiem i wspólnego celebrowania Wielkiej Nocy. Tegoroczna uroczystość była pierwszą od wielu lat, na której zabrakło pana Kazimierza Zarzyckiego - niezwykle aktywnego Przewodniczącego PZERiI Paczków, który piastował to stanowisko przez ostatnie kilka lat. Niestety, w marcu tego roku pan Kazimierz zmarł. Uczestnicy spotkania nie zapomnieli o swoim wieloletnim liderze, poświęcając mu chwilę modlitwy.

Spotkanie otworzyło oficjalne powitanie, które przygotował nowy szef oddziału, pan Andrzej Budzik, pełniący wcześniej funkcję wiceprzewodniczącego. Nie zabrakło też krótkiej duszpasterskiej prelekcji oraz świątecznych życzeń od władz samorządowych. Imprezę uświetnił występ zaprzyjaźnionego ze Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów zespołu "Dziewiętliczanki", który swoimi ludowymi przyśpiewkami umilił degustację wielkanocnych potraw.

Zgodnie z tradycją kolejne świąteczne spotkanie naszych seniorów odbędzie się z pewnością w okresie Bożego Narodzenia, kiedy Związek zorganizuje tradycyjną wigilię.

fot. OKiR Paczków