Co dalej z remontem ulicy Zawadzkiego?

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Co dalej z remontem ulicy Zawadzkiego?

Na ostatniej sesji paczkowskiej Rady Miejskiej poruszony został temat zapowiadanej już w 2009 roku gruntownej modernizacji drogi wojewódzkiej nr 382, czyli ciągu ulic Wojska Polskiego, Zawadzkiego i Armii Krajowej. Niestety, wiele wskazuje na to, że Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu nie planuje tej inwestycji w najbliższym czasie.

Przypomnijmy, że o sprawie remontu ulicy Zawadzkiego było bardzo głośno już pod koniec 2009 roku. Mieszkańcy tej części miasta sygnalizowali wówczas konieczność pilnej wymiany systematycznie niszczonej przez samochody ciężarowe asfaltowej nawierzchni. Sugerowano także montaż elektronicznej wagi najazdowej, która mogłaby kontrolować tonaż przejeżdżających tą trasą TIR-ów.
Na przełomie 2009 i 2010 roku w Paczkowie i w Opolu odbyło się kilka spotkań w tej sprawie. To potężne przedsięwzięcie miało zapewnić nie tylko całkowitą wymianę nawierzchni drogi na trasie od dawnej stacji benzynowej przy ulicy Wojska Polskiego, przez ulicę Zawadzkiego, aż do mostu przy ulicy Armii Krajowej, ale również przebudowę krawężników, zjazdów i chodników oraz montaż wspomnianej wagi najazdowej.

Wstępne ustalenia były bardzo obiecujące - na początku 2010 roku ZDW zawnioskował do Marszałka Województwa Opolskiego o zabezpieczenie pieniędzy na przygotowanie dokumentacji projektowej, a Gmina Paczków zadeklarowała partycypację w kosztach tej inwestycji na poziomie 40 tys. zł - kwota ta miała zostać przeznaczona na zakup samopoziomujących studzienek kanalizacyjnych. Kilka tygodni później władze wojewódzkie ponownie zwróciły się do do Gminy Paczków o współfinansowanie tego zadania, jednak zamiast ustalonych wcześniej 40 tys. zł zaproponowały sumę... 400 tys. zł.
Przygotowana dokumentacja szacowała koszty tej modernizacji na ok. 6,5 mln zł. W pierwszym przetargu ZDW uzyskało najniższą ofertę w wysokości 5,5 mln zł, jednak jak się potem okazało nawet ta milionowa oszczędność nie pomogła - zadanie przerosło finansowe możliwości opolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Ostatecznie, mimo wcześniejszych zapowiedzi, droga remontu się nie doczekała, a dokumentacja wylądowała w szafie.

Marcowa sesja paczkowskiej Rady Miejskiej poświęcona była inwestycjom drogowym, dlatego pojawił się na niej zaproszony przez naszych radnych przedstawiciel ZDW Opole, Mirosław Sokołowski - Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji. Poinformował on, że przygotowany przed dwoma laty projekt remontu drogi nr 382 wymaga aktualizacji, ponieważ Zarząd Dróg Wojewódzkich realizuje obecnie jedynie te inwestycje, które mają szansę wsparcia środkami zewnętrznymi, a wspomniany projekt wyklucza ubieganie się o jakiekolwiek dofinansowania. Dokumenty zostały przygotowane tak, by zadanie mogło zostać zrealizowane wyłącznie ze środków własnych ZDW. Koszt niezbędnej aktualizacji może sięgnąć ok. 100 tys. zł.

Tu zaczynają się "schody", bo na lata 2012-2013 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu nie zabezpieczył środków na żadne aktualizacje dokumentacji. Powód?
- W siedzibie ZDW na realizację czekają projekty inwestycji o łącznej wartości ponad 500 mln zł. Wśród nich nie brakuje takich, które pozwalają na wnioskowanie o dotacje zewnętrzne i to właśnie te przedsięwzięcia są traktowane priorytetowo, bo ze względu na naszą sytuację finansową mają największe szanse realizacji - powiedział dyrektor Sokołowski.

Niestety, wszystko wskazuje na to, że ulica Zawadzkiego będzie musiała na remont jeszcze poczekać. Jeśli uda się dostosować dokumentację tak, by ZDW mogło ubiegać się o środki unijne, to droga nr 382 ma szansę wskoczyć do planów inwestycyjnych na lata 2014-2020. Będzie to jednak wymagać finansowego wkładu Gminy Paczków - Zarząd nie ma żadnych środków na aktualizacje dokumentacji, dlatego paczkowski samorząd, chcąc przyspieszyć całą procedurę, musiałby zadeklarować partycypację w kosztach wspomnianego dostosowania projektu. Burmistrz Gminy Paczków Bogdan Wyczałkowski prawdopodobnie zaproponuje takie rozwiązanie Marszałkowi Województwa Opolskiego. Co będzie dalej? Czas pokaże. 

Otwórz