Parkingowych negocjacji ciąg dalszy

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Parkingowych negocjacji ciąg dalszy

Zgodnie z zapowiedziami z zeszłego tygodnia, w czwartek 9 lutego w ratuszu doszło do kolejnego spotkania władz samorządowych Paczkowa z przedstawicielami kupców w sprawie ich parkingowego protestu.

O zaistniałym problemie i poprzednich negocjacjach ze Stowarzyszeniem Kupców pisaliśmy na łamach naszej strony internetowej. Podczas dzisiejszego spotkania nastąpił swoisty "zwrot akcji" - handlowcy z paczkowskiego rynku oświadczyli, że nie są już zainteresowani obniżeniem stawek opłat parkingowych, które obowiązują w centrum naszego miasta. Teraz ich celem jest całkowita likwidacja Strefy Płatnego Parkowania. 

Jeszcze kilka tygodni temu kupcy sygnalizowali potrzebę przywrócenia "starych" stawek opłat parkingowych (0,50 zł za pół godziny, 1,00 zł za godzinę). Na poprzednim spotkaniu wspominali też o całkowitym zniesieniu strefy, określając je "optymalnym rozwiązaniem", ale dziś ostatecznie zaostrzyli swoje postulaty, informując, że redukcja stawek parkingowych nie będzie dla nich satysfakcjonująca - chcą zniesienia SPP.

Wobec takiego obrotu spraw, Burmistrz Gminy Paczków Bogdan Wyczałkowski, który na dzisiejsze spotkanie przygotował kilka wariantów rozwiązań zakładających jedynie zmniejszenie stawek opłat, a nie zlikwidowanie strefy parkingowej, polecił kupcom ponowną dyskusję z członkami paczkowskiej Rady Miejskiej. To właśnie na radnych spoczywać będzie ostateczna decyzja w tej sprawie - burmistrz może zaproponować im projekt uchwały likwidującej SPP, ale wszystko zależy od głosowania rajców. Kupcy zapowiedzieli, że ich przedstawiciele pojawią się na najbliższym wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej. Dyskusja zatem trwa.

Otwórz