Kolejne nieruchomości na sprzedaż

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Kolejne nieruchomości na sprzedaż

Gmina Paczków ogłosiła przetargi na sprzedaż ośmiu niezabudowanych gruntów na podpaczkowskich terenach wiejskich oraz jednego lokalu użytkowego w miejscowości Lisie Kąty.

Pierwszy z ogłoszonych przetargów dotyczy niezabudowanej nieruchomości gruntowej w Dziewiętlicach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 18/1 o pow. 0,3105 ha. Nieruchomość położona jest na obrzeżu wsi, z dostępem do drogi komunikacyjnej, wśród działek z zabudową mieszkalno-gospodarczą. Na działce znajduje się mieszany drzewostan oraz krzewy. Tworzą go drzewa iglaste i drzewa owocowe.
Grunt nie posiada przeznaczenia oraz sposobu jej zagospodarowania w planie miejscowym. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 17 600 zł. Przetarg odbędzie się w piątek 24 lutego 2012 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie (sala nr 12, I piętro). Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1760,00 zł (stanowiące 10% ceny wywoławczej) do kasy Urzędu Miejskiego w Paczkowie do poniedziałku 20 lutego 2012 r. do godz. 15.00. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wszystkie szczegóły znaleźć można na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej.

Kolejne ogłoszenie związane jest z siedmioma przetargami na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Kamienicy, Ujeźdźcu, Wilamowej i Ściborzu oznaczonych jako działki nr 1220, 209/3, 315, 338, 208, 204 i 786. Wspomniane grunty prezentują szerokie spektrum powierzchni - od 1 aż do 35 arów. Cena wywoławcza najtańszej działki wynosi 1900 zł, licytacja najdroższej z nich rozpocznie się od 6400 zł. Wszystkie nieruchomości są objęte zwolnieniem z podatku od towarów i usług VAT.
Przetargi rozpoczną się w piątek 2 marca 2012 r. od godz.12.00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie (sala nr 12, I piętro). Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej do kasy Urzędu Miejskiego w Paczkowie do poniedziałku 27 lutego 2012 r. do godz. 15.00. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wszystkie szczegóły znaleźć można na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej.

Do sprzedaży przeznaczony jest także lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 31,40 m2, położony na parterze budynku mieszkalno-usługowego w Lisich Kątach 11. Lokal składa się z dwóch pomieszczeń biurowych,WC i korytarza. Z własnością lokalu użytkowego związany jest udział w wysokości 329/1000 we współwłasności części wspólnych budynku i innych urządzeń oraz udział w gruncie oznaczonym jako działka nr 147/1 o pow. 0,0515 ha. Nieruchomość nie posiada przeznaczenia oraz sposobu jej zagospodarowania w planie miejscowym.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 11 200 zł. Przetarg odbędzie się w piątek 2 marca 2012 r. od godz.11.00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie (sala nr 12, I piętro). Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1120,00 zł (stanowiące 10% ceny wywoławczej) do kasy Urzędu Miejskiego w Paczkowie do poniedziałku 27 lutego 2012 r. do godz. 15.00. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wszystkie szczegóły znaleźć można na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej.

Otwórz