Data publikacji: 13.01.2012

Gmina Paczków ogłasza II przetarg na sprzedaż 6-arowej nieruchomości gruntowej położonej w Paczkowie przy ul. Kopernika.

Mowa o gruncie oznaczonym jako działka nr 954 o powierzchni 0,0508 ha oraz o przyległej do niej działki nr 953, będącej drogą o powierzchni 0,0097 ha. Ta atrakcyjnie zlokalizowana nieruchomość jest niezabudowana i jak wynika z powyższych informacji składa się z dwóch działek położonych bezpośrednio przy ul. Kopernika. Działki znajdują się w otoczeniu zagospodarowanych terenów zabudowy mieszkalnej jedno- i wielorodzinnej.

Przeznaczenie nieruchomości określone jest w planie miejscowym jako teren zabudowy mieszkaniowej oraz istniejących baz magazynowo-produkcyjnych z funkcją usługową. Warto dodać, że nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza wynosi 45 000,00 zł + VAT (w I przetargu cena wywoławcza wynosiła 55 900,00 zł + VAT). Przetarg odbędzie się w dniu 23 lutego 2012 r. (czwartek) o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie (sala nr 12, I piętro). W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej do dnia 17 lutego 2012 r. na konto Urzędu Miejskiego w Paczkowie. Dowód wniesienia wadium należy okazać komisji przetargowej w dniu przetargu.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej - Urząd Miejski w Paczkowie, ul. Rynek 1, pokój nr 1 (parter) tel. (77) 431 6791, wew. 110. Więcej na temat przetargu znaleźć można na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.