Nie niszcz znaków granicznych!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Nie niszcz znaków granicznych!

W imieniu Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu, który odpowiada za bezpieczeństwo na granicy polsko-czeskiej również na naszym terenie, apelujemy do mieszkańców Gminy Paczków, by nie niszczyli i nie usuwali kamiennych znaków granicznych.

Straż Graniczna realizując ustawowe zadania służbowe zajmuje się m.in. administrowaniem granicą państwową. Polega to na kontrolowaniu stanu oznakowania oraz utrzymania znaków i urządzeń granicznych. Po przystąpieniu Polski do strefy Schengen 21 grudnia 2007 roku oraz związanym z tym faktem całkowitym zniesieniem kontroli granicznej, odnotowano zwiększoną ilość przypadków niszczenia i uszkadzania znaków granicznych, które mogą wynikać z nieświadomości ludzi, że znaki graniczne obrazują przebieg granicy państwowej w terenie, a ich wygląd i usytuowanie unormowane jest szczegółowo umowami międzynarodowymi.

W związku z tym, w imieniu "graniczników", zwracamy się do mieszkańców Paczkowa i okolic z prośbą o stosowną dbałość o te elementy granicznego oznakowania. Przy okazji informujemy też zainteresowane podmioty, prowadzące różnego rodzaju inwestycje w bezpośredniej bliskości linii granicy państwowej, że również one zobligowane są do przestrzegania przepisów prawa w tej materii.

Art. 277 Kodeksu Karnego mówi: "Kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2". Oznacza to prawną możliwość wszczęcia postępowania karnego przez Straż Graniczną wobec sprawcy takiego czynu.

 

Otwórz