Idą komunalne zmiany - duży upust na wykup mieszkań i nowe stawki czynszów

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Idą komunalne zmiany - duży upust na wykup mieszkań i nowe stawki czynszów

Mamy dwie bardzo ważne informacje dla lokatorów mieszkań komunalnych w Paczkowie.

Już w styczniu 2012 roku Burmistrz Gminy Paczków przedstawi paczkowskiej Radzie Miejskiej propozycję wprowadzenia możliwości wykupu mieszkań komunalnych przez aktualnych najemców za cenę stanowiącą... 5% wartości najmowanego przez nich lokalu! Jeśli radni przychylą się do tego pomysłu, najemcy z Paczkowa i okolic będą mogli stać się pełnoprawnymi właścicielami "swoich" mieszkań komunalnych. W praktyce każdy, kto zdecyduje się na skorzystanie z tego 95-procentowego rabatu, będzie mógł nabyć lokal za cenę nieporównywalnie niższą od tej obowiązującej na wolnym rynku - dla przykładu: mieszkanie komunalne, którego wartość rynkowa wynosi dziś 100 000 zł, najemca będzie mógł wykupić za kwotę 5000 zł.

Aby móc skorzystać z oferowanej bonifikaty, właściciele będą musieli spełnić dwa proste warunki - po pierwsze stan prawny lokalu musi być uregulowany, a po drugie mieszkanie nie może mieć żadnych zaległości czynszowych.
To z pewnością dobra wiadomość dla wszystkich tych, którzy chcą uwolnić się od komunalnych czynszów i móc samemu ustalać stawki opłat we wspólnotach mieszkaniowych. Każdy, kto skorzysta z tej mieszkaniowej "promocji" wraz z pozostałymi współwłaścicielami budynku będzie mógł mieć wpływ nie tylko na decyzje o wysokości opłat, ale przede wszystkim w sprawach  inwestycyjnych czy administracyjnych potrzeb danej kamienicy.

Zaproponowany proces prywatyzacji ma na celu swoiste "usamodzielnienie" mieszkańców Paczkowa w kwestii decydowania o ich miejscach zamieszkania. Zastosowanie rozwiązania, w którym o remontach i modernizacjach budynków mieszkalnych w naszej gminie będą mogli decydować sami mieszkańcy wspólnot, powinno wydatnie podnieść świadomość potrzeb oraz odpowiedzialność za mienie właścicieli lokali. To z kolei może w dłuższej perspektywie czasowej skutecznie wpłynąć na poprawę stanu technicznego paczkowskiej substancji mieszkaniowej. Już teraz wiele wspólnot w naszym mieście z powodzeniem realizuje przedsięwzięcia remontowe, które sami mieszkańcy uznali za najistotniejsze. Wskazane jest zatem, by prywatyzacja mieszkań postępowała, a to najlepiej stymulowałby proponowany 95-procentowy upust na wykup lokali. Czy radni podzielą zdanie Burmistrza? Czas pokaże.

W obliczu coraz większej ilości potrzeb remontowych wielu paczkowskich kamienic, władze samorządowe Paczkowa planują też kolejną zmianę - wprowadzenie nowych stawek czynszów komunalnych i socjalnych.
Aktualne czynsze w Paczkowie są jednymi z najniższych w Polsce - stawka najmu lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Paczków wynosi obecnie 1,74 zł/m2 w przypadku stawki podstawowej (stawka minimalna po obniżkach 1,22 zł/m2), a stawka czynszu w lokalach socjalnych to obecnie kwota 0,87 zł/m2. Warto porównać te kwoty do średnich stawek w miastach do 25 tys. mieszkańców, jakie w 2010 roku obliczyło w swoim raporcie Ministerstwo Infrastruktury. Z zestawienia wynika, że w Polsce średnia podstawowa stawka czynszu za lokale mieszkalne w zasobach komunalnych wynosiła 2,80 zł/m2 (o ponad 1 zł więcej niż dziś w Paczkowie), a średni czynsz za lokale socjalne obliczono na poziomie 0,92 zł/m2.

Od 1 kwietnia 2012 roku na terenie Gminy Paczków nowa stawka czynszowa w mieszkaniach komunalnych wyniesie 2,40 zł/m2 (podwyżka o ok. 38%), a w mieszkaniach socjalnych 1,00 zł/m2 (podwyżka o ok. 15%). Paczkowskie czynsze nie wystarczają na utrzymanie budynków, a co dopiero na inwestycje remontowe, dlatego władze samorządowe Paczkowa postanowiły podnieść stawkę czynszu komunalnego.
Jeszcze w tym roku wszyscy najemcy lokali komunalnych otrzymają z Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych pismo z wypowiedzeniem dotychczasowych opłat czynszowych. Zamiast nich w kwietniu 2012 roku wprowadzone zostaną nowe stawki, które mają zaowocować poprawą zarządzania miejskim zasobem mieszkaniowym.

Otwórz