Młodzi paczkowianie uczą się podstaw biznesu

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Młodzi paczkowianie uczą się podstaw biznesu

Burmistrz Gminy Paczków objął honorowym patronatem projekt szkoleniowy "Moja firma w mojej gminie", który realizuje katowicka fundacja Viribus Unitis. Udział w tym przedsięwzięciu bierze 66 szkół z pięciu województw - w gronie uczestników jest m.in. Stowarzyszeniowe Technikum w Paczkowie.

Projekt "Moja firma w mojej gminie" obejmuje swoim zasięgiem teren województwa śląskiego, małopolskiego, opolskiego, dolnośląskiego i świętokrzyskiego. Inicjatywa finansowana jest w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, w ramach konkursu zorganizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Program skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ma na celu rozwijanie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych. Działania edukacyjne obejmują głównie szkolenia e-learningowe i szkolenia tradycyjne przy wsparciu nowoczesnych form nauczania, jakimi są m.in. gry symulacyjne. W założeniu, projekt obejmuje swoimi działaniami wybrane szkoły mieszczące się na terenie niewielkich gmin o relatywnie niskim wskaźniku aktywności gospodarczej wśród mieszkańców.
Projekt "Moja firma w mojej gminie" realizowany jest we współpracy z wykładowcami Akademii Ekonomicznej w Katowicach, którzy opracowali materiały merytoryczne na witrynę szkoleniową oraz podjęli z nami współpracę w zakresie prowadzenia szkoleń tradycyjnych. "Moja firma w mojej gminie" składa się z sześciu 5-miesięcznych cykli szkoleniowych, które realizowane będą do marca 2012 roku.

Wśród szkół uczestniczących w VI  etapie projektu nie brakuje również placówki z Paczkowa, czyli Stowarzyszeniowego Technikum z zespołu szkół na ulicy Kościelnej. Paczkowskie Technikum jest jedną z 12 jednostek oświatowych z województwa opolskiego, które w tym roku zdecydowały się przystąpić do tej inicjatywy. Młodzi paczkowianie realizują projekt m.in. poprzez przygotowywanie ankiet, naukę podstaw przedsiębiorczości na szkoleniach e-learningowych i tradycyjnych warsztatach organizowanych w swojej szkole oraz w Opolu. Projekt domknie "Dzień Przedsiębiorczości", który paczkowska szkoła zorganizuje prawdopodobnie na początku 2012 roku.

Ze względu na udział w programie placówki z naszej gminy, Burmistrz Bogdan Wyczałkowski zdecydował się objąć całe przedsięwzięcie honorowym patronatem, uznając, że "idee ukierunkowane na rozwój małej przedsiębiorczości poprzez zwiększenie aktywności i wiedzy uczniów godne jest szerokiej promocji i wszelkiego wsparcia".

Więcej o projekcie "Moja firma w mojej gminie" można poczytać na stronie www.mojafirmawmojejgminie.pl.

 

Otwórz