Do sprzedania kawalerka na poddaszu

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Do sprzedania kawalerka na poddaszu

Gmina Paczków wystawiła właśnie na sprzedaż jednopokojowy lokal mieszkaniowy przy ulicy Daszyńskiego.

Burmistrz Gminy Paczków ogłosił niedawno pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu nr 6 na II piętrze (poddaszu) budynku mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego 5 w Paczkowie. Mieszkanie położone jest niedaleko centrum i mierzy 34,39 m2 powierzchni użytkowej. Lokal składa się z pokoju i WC. Przynależy do niego piwnica o łącznej powierzchni 9,85 m2 oraz komórka mierząca 9,98 m2. Kuchnia do wspólnego użytku znajduje się na korytarzu budynku. Lokal jest po pożarze, dlatego wymaga gruntownego remontu, co rzutuje na atrakcyjną cenę tej nieruchomości. 

Mieszkanie zlokalizowane jest w budynku wspólnoty mieszkaniowej, dlatego z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 80/1000 we współwłasności części wspólnych budynku i innych urządzeń oraz udział w gruncie oznaczonym jako działka nr 715/2 o pow. 0,0946 ha i zapisanym w księdze wieczystej Kw nr OP1N/00058709/5. Lokal znajduje się na terenie, który w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego określany jest jako "teren obiektów i urządzeń zabudowy mieszanej-wielorodzinnej z jednorodzinną i zagrodową oraz tereny obiektów i urządzeń usługowych". Warto dodać, że nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza za wspomniany lokal mieszkalny wynosi 26 200 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 9 grudnia 2011 r. (piątek) o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (2 620,00 zł) do kasy lub na konto Urzędu Miejskiego w Paczkowie najpóźniej do dnia 5 grudnia 2011 r. do godz. 15.00.

Wszystkie szczegółowe informacje znaleźć można w ogłoszeniu o przetargu na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.

Otwórz