Szukasz mieszkania? Sprawdź!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Szukasz mieszkania? Sprawdź!

Gmina Paczków ponownie wystawiła na sprzedaż jednopokojowy lokal mieszkaniowy przy ulicy Krasińskiego. To z pewnością ciekawa oferta dla wszystkich tych, którzy szukają mieszkania w centrum naszego miasta.

Burmistrz Gminy Paczków ogłosił drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu nr 4 na II piętrze budynku mieszkalnego przy ul. Krasińskiego 1 w Paczkowie. Mieszkanie położone jest w pobliżu ścisłego centrum miasta i mierzy 26,53 m2 powierzchni użytkowej. Lokal składa się z kuchni, pokoju i WC. Pierwsza procedura przetargowa zakończyła się wynikiem negatywnym.

Mieszkanie zlokalizowane jest w budynku wspólnoty mieszkaniowej, dlatego z własnością lokalu mieszkalnego związany jest udział w wysokości 5/100 we współwłasności części wspólnych budynku i innych urządzeń oraz oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oznaczonego jako działka nr 400/1 o pow. 0,0244 ha i zapisanego w księdze wieczystej Kw nr 41562. Lokal znajduje się na terenie, który w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego określany jest jako teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej oraz obiektów i urządzeń usługowych. Warto dodać, że nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza za wspomniany lokal mieszkalny wynosi 26 800 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 7 października 2011 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (2 680,00 zł) do kasy lub na konto Urzędu Miejskiego w Paczkowie najpóźniej do dnia 3 października 2011 r. do godz. 15.00.

Wszystkie szczegółowe informacje znaleźć można w ogłoszeniu o przetargu na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.

 

Otwórz