Działasz lub prowadzisz wolontariat? Zajrzyj!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Działasz lub prowadzisz wolontariat? Zajrzyj!

Jeśli na co dzień Twoja organizacja bądź instytucja pracuje z wolontariuszami lub też sam udzielasz się wolontariacko, to mamy dla Ciebie ciekawą informację.

W imieniu Sieci Centrów Wolontariatu w Polsce zachęcamy do uczestnictwa w konkursach promujących wolontariat, organizowanych w ramach Europejskiego Roku Wolontariatu 2011. Partnerem tego przedsięwzięcia w województwie opolskim jest Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Pierwszym z nich jest konkurs pod nazwą "Organizacja Przyjazna Wolontariuszom", który skierowany jest do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, a także podmiotów realizujących program wolontariatu pracowniczego. Głównym celem Konkursu jest promocja - pozytywne przykłady organizacji i instytucji, które na co dzień bardzo dobrze współpracują z wolontariuszami. Wyłonieni laureaci otrzymają tytuł "Organizacja Przyjazna Wolontariuszom". Tytuł przyznawany jest na okres dwóch lat przez Centrum Wolontariatu z Warszawy.
Jeden podmiot może zgłosić jedną kandydaturę, realizującą program z udziałem wolontariuszy w dowolnym obszarze życia społecznego. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć opis działań realizowanych przed nominowany podmiot (max 3 strony maszynopisu). Regulamin konkursu do pobrania tutaj.

Kolejną propozycją jest konkurs "Barwy Wolontariatu", w którym wyróżnieni zostaną poszczególni wolontariusze, grupy wolontariuszy, bądź rodziny, które wspólnie podejmują działania społeczne. Na etapie wojewódzkim zostanie wyłonionych 3 laureatów, których kandydatury jednocześnie będą ubiegały się o wyróżnienie na etapie ogólnopolskim. Wolontariuszy mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe i samorządowe, przedsiębiorstwa, które realizują program wolontariatu pracowniczego oraz osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariackiej. Do rywalizacji mogą zgłaszać się także sami wolontariusze.
Trzeba pamiętać jednak o pewnym ograniczeniu - organizacje mogą zgłaszać od jednego do pięciu kandydatów/-tek, działających w dowolnym obszarze życia społecznego. Do każdego formularza zgłoszeniowego należy dołączyć opis nominowanej osoby (max 4 strony maszynopisu). Regulamin konkursu do pobrania tutaj.

Termin składania formularzy w obydwu konkursach upływa 9 września 2011 r. Rozstrzygnięcie konkursów na etapie lokalnym nastąpi w terminie do 15 września 2011 roku, natomiast na etapie ogólnopolskim w terminie do 30 września 2011 roku. Wyboru dokona powołana Kapituła w skład, której wejdą przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządu, biznesu, uczelni wyższych.

Wymagane dokumenty należy dostarczyć osobiście, pocztą bądź e-mailem do 9 września 2011 r. do godziny 16.00 (liczy się data wpływu) na adres: Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, ul. Damrota 4/35-36, 45-064 Opole. Szczegółowe informacje: Dorota Nowak, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. (77) 441 50 25. Szczegółowe informacje na ten temat znaleźć można też na stronie www.ocwip.pl.

Otwórz