OPS znów szkoli bezrobotnych

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności OPS znów szkoli bezrobotnych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie jest w trakcie realizacji czwartej edycji współfinansowanego przez Unię Europejską programu "Bądź kowalem swego losu", który ma na celu aktywizację bezrobotnych z terenu Gminy Paczków pod kątem społecznym i zawodowym.

Pierwszą edycję tego autorskiego projektu OPS zrealizował w 2008 roku - wówczas wsparcie skierowane było jedynie do kobiet. Późniejsze odsłony programu obejmowały swoim zakresem także mężczyzn. Nie inaczej jest także w tym roku. Realizację przedsięwzięcia otworzyła specjalna konferencja w paczkowskim Muzeum Gazownictwa (na zdjęciu), którego zaplecze konferencyjne będzie jednym z głównych miejsc wykładowych projektu. Na spotkaniu beneficjentów powitał m.in. Burmistrz Gminy Paczków Bogdan Wyczałkowski, który życzył im powodzenia w projekcie oraz obiecał, że będzie mocno trzymał kciuki za ich szkoleniowe postępy i ich późniejszą aktywność na rynku pracy.

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 18 osób bezrobotnych (13 kobiet i 5 mężczyzn), którzy korzystają ze świadczeń pomocy społecznej, a są w wieku aktywności zawodowej. W ramach programu "Bądź kowalem swego losu" Ośrodek Pomocy Społecznej przygotował dla uczestników szereg ciekawych narzędzi aktywizujących. Wśród nich znalazły się liczne szkolenia i warsztaty, np.

  • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy - zajęcia prowadzone przez doradcę zawodowego, mające na celu zapoznanie uczestników z rynkiem pracy, szkolenie jak efektywnie uczestniczyć w rozmowach kwalifikacyjnych, przedstawienie zapotrzebowania na pracę w danych branżach oraz omówienie zagadnień efektywnego planowania i wyznaczania celów zawodowych.
  • Warsztaty z radcą prawnym - uczestnicy uzyskują podstawową wiedzę z zakresu prawa pracy, zapoznają się z różnymi formami umów o pracę, na spotkaniach indywidualnych uzyskają pomoc w zakresie prawa administracyjnego, cywilnego i rodzinnego, poznają też podstawy przedsiębiorczości.
  • Warsztaty z psychologiem - zajęcia mające na celu zwiększenie samooceny, poczucia pewności siebie i budowania motywacji wewnętrznej.
  • Warsztaty "dbania o wygląd" - praktyczna nauka kreowania wizerunku poprzez dbanie o własny wygląd, estetykę ubioru itp.
  • Warsztaty "Moje miejsce w rodzinie" oraz "Profilaktyka uzależnień" - zajęcia będą obejmowały tematykę związaną z życiem rodzinnym, problemami wychowawczymi oraz sposobami profilaktyki i terapii różnego rodzaju uzależnień.
  • Warsztaty komputerowe - zajęcia z podstaw obsługi komputera, na których uczestnicy zapoznają się z podstawowymi programami komputerowymi pomocnymi przy aktywnym poszukiwaniu pracy oraz nauczą się korzystać z Internetu, zakładać własne konto pocztowe itp.
  • Szkolenia zawodowe - uczestnicy projektu, po zbadaniu predyspozycji przez doradcę zawodowego, wezmą udział w szkoleniach zawodowych.

Realizacja programu zaplanowana jest do grudnia 2011 roku. W tym czasie wszyscy uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem finansowym w postaci zasiłków okresowych i celowych. Nie zabraknie też letniego wypoczynku dla dzieci uczestników projektu - wakacje zostaną zorganizowane w formie kolonii nad morzem. Przykładem aktywnej formy wypoczynku oraz integracji będzie też piknik rodzinny, wycieczka krajoznawcza oraz spotkanie "mikołajkowe". Warto dodać, że uczestnicy mieszkający poza Paczkowem mają zapewniony transport na miejsce szkoleń i warsztatów. Po zakończeniu tegorocznej edycji "Bądź kowalem swego losu" wszyscy beneficjenci otrzymają świadectwa ukończenia projektu.

Tak urozmaicony harmonogram projektu i obszerne wsparcie uczestników jest możliwe przede wszystkim dzięki wsparciu finansowemu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (priorytet VII. Promocja integracji społecznej, działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej). 

Otwórz