Działka na Kościuszki pod młotek

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Działka na Kościuszki pod młotek

Gmina Paczków sprzedaje prawie 30-arową nieruchomość gruntową położoną w Paczkowie przy ul. Kościuszki.

Mowa o gruncie oznaczonym jako działka nr 418/15 o powierzchni 0,2845 ha, zabudowanej budynkiem warsztatowym z częścią biurową o powierzchni użytkowej 225,17 m2 i budynkiem warsztatowo-garażowym o powierzchni użytkowej 98,67 m2. Na działce znajduje się słup energetyczny, szambo oraz zbiornik paliwowy.

Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków województwa opolskiego pod nr 1571/66. Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym to: tereny urządzeń obsługi rolnictwa. Nieruchomość obciążona jest prawem użytkowania ustanowionego na rzecz Kółka Rolniczego w Paczkowie oraz umową dzierżawy z dnia 02.07.2007 r.

Cena wywoławcza wynosi 146.300,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2011 r. (piątek) o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie (sala nr 12, I piętro). W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej do dnia 22 sierpnia 2011 r. na konto Urzędu Miejskiego w Paczkowie. Dowód wniesienia wadium należy okazać komisji przetargowej w dniu przetargu.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa - Urząd Miejski w Paczkowie, ul. Rynek 1, pokój nr 1 (parter) tel. (77) 431 6791, wew. 110. Więcej na temat przetargu znaleźć można na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.

Otwórz