Data publikacji: 31.05.2011

Do opublikowanej informacji o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dołączamy kolejną. Tym razem Burmistrz Gminy Paczków ogłasza wykaz gminnych nieruchomości, które przeznaczone są do dzierżawy.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy został podany do publicznej wiadomości, przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie (ul. Rynek 1). Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo także na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.

Wśród aktualnych nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie Gminy Paczków dominują ogródki warzywne i grunty rolne. Majowy wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy można znaleźć poniżej.