Emeryci podsumowali rok

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Emeryci podsumowali rok

Burmistrz Gminy Paczków Bogdan Wyczałkowski oraz jego Zastępca, Grzegorz Jasiok, wzięli udział w Walnym Zebraniu Członków Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Paczkowie.

W poniedziałek 7 marca, w siedzibie paczkowskiego oddziału PZERiI, odbyło się zebranie jego władz i członków, którego tematem przewodnim było przedstawienie szczegółowego sprawozdania oraz ocena działalności Związku w zakończonym niedawno 2010 roku.
Paczkowska filia Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów jest jedną z prężniej działających organizacji pozarządowych w naszej gminie. Zdecydowanie jest także najliczniejszą z nich - związek zrzesza 587 mieszkańców Paczkowa i okolic.

Oddział, na czele którego stoi Przewodniczący Kazimierz Zarzycki, może zaliczyć miniony rok do udanych. Władzom związku udało się opracować nową koncepcję organizacji pracy i efektywnie wypełniać statutowe obowiązki, do których należy poprawa warunków socjalno-bytowych osób starszych, organizacja ich życia kulturalnego oraz reprezentowanie ich interesów wobec organów władzy i administracji publicznej. Władze związku, przy wydatnej pomocy licznych sponsorów, organizowały tradycyjne spotkania świąteczne, pomagały w załatwianiu wczasów i pobytów sanatoryjnych, pilotowały wydawanie biletów ulgowych na przejazdy środkami komunikacji publicznej, przekazywały członkom zapomogi pieniężne oraz paczki żywnościowe o łącznej wartości 45 tysięcy zł (trafiły one do najbardziej potrzebujących członków PZERiI).

W ciągu zeszłego roku emeryci zorganizowali wspólnie 29 imprez kulturalnych i rekreacyjnych - m.in. zwiedzali Brukselę, Kraków, Wadowice i Licheń, organizowali wycieczki rowerowe, brali udział we wspólnym grillowaniu oraz uczestniczyli w uroczystościach państwowych. W sumie Zarząd oddziału spotkał się 4 razy, a prezydium Związku zwoływane było pięciokrotnie. Całość związkowej działalności jest skrupulatnie dokumentowana w specjalnej kronice. 

Zarządowi i członkom Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Paczkowie pozostaje życzyć, by rok 2011 był równie udany, co poprzedni oraz by nie zabrakło im konsekwencji i determinacji w realizacjach podejmowanych inicjatyw. Warto dodać, że w tym roku paczkowski Oddział Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów będzie obchodził 50-lecie swojego istnienia, dlatego życzenia energii i wytrwałości, szczególnie przy organizacji uroczystości jubileuszowych, są jego członkom szczególnie potrzebne. 

Otwórz