Działasz w stowarzyszeniu lub chcesz je założyć? Zajrzyj - warto!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Działasz w stowarzyszeniu lub chcesz je założyć? Zajrzyj - warto!

Stowarzyszenie Animatorów Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych "RaNO - Razem a Nie Osobno"  z Opola zachęca wszystkich członków działających stowarzyszeń, przedsiębiorstw społecznych, spółdzielni socjalnych i innych organizacji oraz osób, które noszą się z zamiarem powołania tego typu podmiotów, do udziału w darmowym projekcie szkoleniowym pod nazwą "Bosa Ekonomia Społeczna".

Głównym celem projektu jest wsparcie i rozwijanie sektora ekonomii społecznej oraz przyczynianie się do wzrostu poziomu zatrudnienie w powiatach: nyskim, prudnickim i głubczyckim, a dokładnie na terenie dziewięciu gmin: Kamiennik,  Korfantów,  Otmuchów,  Paczków,  Pakosławice, Prudnik, Baborów, Branice i Głubczyce.
Projekt skierowany jest do osób fizycznych i prawnych, funkcjonujących podmiotów ekonomii społecznej oraz instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, które działają lub planują działać w sektorze ekonomii społecznej, a w szczególności zakładać podmioty ekonomii społecznej i budować potencjał organizacji świadczących usługi dla podmiotów ekonomii społecznej na powiatów objętych projektem.

Pod dość tajemniczą nazwą "podmiotów ekonomii społecznej" kryją się instytucje gospodarcze i społeczne, działające we wszystkich sektorach i wykonujące zadania, z których ani państwo, ani inne podmioty gospodarcze nie wywiązują się w sposób wystarczająco skuteczny. Mówiąc prościej, są nimi np. stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe, towarzystwa, spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa społeczne czy agencje rozwoju regionalnego, czyli podmioty działające z własnej inicjatywy na rzecz wybranego interesu publicznego i działające nie dla osiągnięcia zysku, ale realizacji celów statutowych. Właśnie do członków tego typu jednostek oraz osób planujących ich założenie, swój projekt kieruje Stowarzyszenie Animatorów Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych "RaNO".

Cel projektu zrealizowany zostanie poprzez:

  • dostarczenie szerokiej wiedzy i umiejętności potrzebnych do zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej,
  • dostarczenie wiedzy/podniesienie umiejętności w zakresie budowania partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej,
  • dostarczenie doradztwa dla wsparcia i poszerzenia działań sektora ekonomii społecznej,
  • integrowanie SES, inicjowanie współpracy podmiotów ekonomii społecznej i partnerów lokalnych, promocję dobrych praktyk z sektora ekonomii społecznej oraz zatrudnienia w tym sektorze,
  • wykreowanie  minimum 48 Animatorów Ekonomii Społecznej w powiatach: nyskim, prudnickim i głubczyckim.

W ramach projektu  "Bosa Ekonomia Społeczna II" przewidziany jest m.in. cykl bezpłatnych szkoleń dla Animatorów i Animatorek Ekonomii Społecznej - 96 godz. szkoleniowych - 6 zjazdów dwudniowych  - 3 grupy średnio po 20 os. łącznie 60 os. Sesje szkoleniowe odbywać się będą w formie dwudniowych sesji wyjazdowych do hoteli na terenie województwa opolskiego. Uczestnicy mają zapewniony nocleg,  wyżywienie, materiały szkoleniowe,  wykwalifikowanych ekspertów / trenerów partnerstwa lokalnego i ekonomii społecznej oraz zorganizowany transport  do miejsca szkolenia. Po ukończeniu minimum pięciu modułów szkoleniowych z cyklu szkoleń, uczestnik projektu otrzyma Certyfikat  Animatorów i Animatorek Ekonomii Społecznej. 

Jeśli jesteś zainteresowana(y) tym przedsięwzięciem, weź udział w spotkaniu informacyjno-rekrutacyjnym pn. "Powiatowe Spotkanie z Ekonomią Społeczną" dla powiatu nyskiego, które odbędzie się we wtorek 22 lutego 2011 r. w Nysie. W tym celu należy wypełnić deklarację uczestnictwa (do pobrania poniżej) i wysłać ją na adres lub fax w Biurze Stowarzyszenia "RaNO". Na zgłoszenia uczestników spotkania organizatorzy czekają do 9 lutego 2011 r. Po zakończeniu zapisów, każdy z uczestników spotkania otrzyma imienne zaproszenie, w którym podane zostanie dokładne miejsce spotkania (uzależnione od ilości zgłoszeń). 

Rekrutacja uczestników do projektu prowadzona jest do 4 marca 2011 roku. Informacje o projekcie  i rekrutacji do projektu, formularze zgłoszeniowe uczestnictwa w projekcie dostane są do pobrania na stronie projektu www.bosa-ekonomia-spoleczna.pl lub w Biurze Stowarzyszenia "RaNO" projektu w Opolu ul. Barlickiego 13, pok. 110A - tel./fax (77) 453 03 83  (godz. 16:00-19:00) lub e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Dodatkowe informacje na stronie internetowej Stowarzyszenia "RaNO".

Projekt "Bosa Ekonomia Społeczna II w powiatach: nyskim, prudnickim i głubczyckim" - nr POKL.07.02.02-16-003/10 - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokumenty do pobrania:

Otwórz