Konkurs z misją - pomóżmy ptakom

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Konkurs z misją - pomóżmy ptakom

Ośrodek Kultury i Rekreacji oraz Urząd Miejski w Paczkowie organizują wspólnie kolejną edycję konkursu na wykonanie budek lęgowych pod hasłem "Zapraszamy ptaki do Paczkowa".

Główną ideą konkursu na wykonanie ptasich budek jest stworzenie paczkowskim ptakom korzystnych warunków do założenie gniazda. W Paczkowie licznie występujące gatunki ptaków "dziuplowych" - np. pleszki, szpaki, dudki, jerzyki, sikory, wróble i kowaliki - mają z tym nie lada problem. Regularnie prowadzone zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu, polegające często na usuwaniu zbutwiałych konarów i gałęzi, powodują likwidację ich potencjalnych miejsc lęgowych.

W tej trudnej dla ptasiej społeczności Paczkowa sytuacji pomocną dłoń wyciągają organizatorzy i uczestnicy konkursu "Zapraszamy ptaki do Paczkowa". Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie przez dzieci i młodzież (głównie uczniów ostatnich klas paczkowskich szkół podstawowych oraz gimnazjalistów i uczniów szkół średnich) drewnianych budek lęgowych. Dzięki temu młodzi miłośnicy ptaków nie tylko lepiej poznają specyfikę poszczególnych ptasich gatunków, ale też wydatnie wspomagają ich rozwój. Prace konkursowe nie pozostaną bezużyteczne - tradycyjnie budki lęgowe zawisną na paczkowskich drzewach, skutecznie uzupełniając miejsca lęgowe w naszej gminie. Poprzednia edycja konkursu cieszyła się sporą popularnością - do rywalizacji zostało zgłoszonych ponad 40 budek lęgowych, z których znakomita większość zawisła na terenie naszych zabytkowych plantów. Ile uda się ich rozwiesić w tym roku? Czas pokaże.

Każdy z uczestników konkursu ma za zadanie skonstruować budkę lęgową dla ptaków, zgodnie ze szczegółowo określonymi w REGULAMINIE KONKURSU wytycznymi. Prace zostaną ocenione pod kątem zgodności z podanymi zaleceniami oraz oryginalności i solidności wykonania konstrukcji. Termin składania prac mija w czwartek 10 lutego 2011 r. - należy je dostarczyć bezpośrednio do biura Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie (ul. Wojska Polskiego 27). Ogłoszenie wyników nastąpi 29 marca  2011 r. o godz. 10.00 w sali OKiR podczas corocznego Turnieju Wiedzy Ekologicznej. Na zwycięzców konkursu "Zapraszamy ptaki do Paczkowa" czekają nagrody pieniężne. Zachęcamy do udziału w tej stolarsko-ekologicznej rywalizacji!

Otwórz