Nowa Rada Miejska zainaugurowała pracę

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Nowa Rada Miejska zainaugurowała pracę

We wtorek 2 grudnia w paczkowskim Urzędzie Miejskim odbyła się inauguracyjna sesja Rady Miejskiej VI kadencji.

Dokładnie w południe, w ratuszowej sali posiedzeń nowo wybrani radni spotkali się na pierwszym posiedzeniu Rady Miejskiej kadencji 2010-2014. Tradycyjnie na sesji nie zabrakło Burmistrza Gminy Paczków Bogdana Wyczałkowskiego, jego zastępcy Grzegorza Jasioka oraz Skarbnika Gminy Paczków Dariusza Wąsiaka. Pojawili się także sołtysi kilku podpaczkowskich wsi.

Obrady rozpoczął Wacław Ćwik, który przez ostatnie osiem lat pełnił funkcję Przewodniczącego Rady. Były "szef" paczkowskich rajców podziękował tym, z którymi współpracował, a nowym radnym życzył powodzenia w ich samorządowej służbie mieszkańcom naszej gminy. Następnie Ćwik przekazał symboliczny Łańcuch Przewodniczącego najstarszemu wiekiem radnemu nowej kadencji - Zdzisławowi Michaelowi, który poprowadził inauguracyjną sesję. Nie był to debiut radnego-seniora, ponieważ w zakończonej niedawno kadencji 2006-2010 sprawował on funkcję Wiceprzewodniczącego Rady.

Przypomnijmy, że w przeprowadzonych niedawno Wyborach Samorządowych 2010 mieszkańcy Gminy Paczków ponownie zaufali siedmiorgu radnym z poprzedniej kadencji, wymieniając w sumie ośmiu członków Rady. Pierwsza sesja poświęcona była sprawom organizacyjnym - nowi radni odebrali z rąk Sebastiana Kornasia (Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej) i Iwony Cymary (Urzędnika Wyborczego) stosowne zaświadczenia o wyborze, a następnie, zgodnie z tradycją, złożyli uroczyste ślubowanie. Niestety, na inauguracyjnej sesji nie zjawili się wszyscy, którzy otrzymali mandat. Zabrakło pani Bernadety Gołuszko, która z powodów zdrowotnych nie mogła pojawić się tego dnia w ratuszu. Nieobecna radna złoży uroczystą przysięgę przy najbliższej nadarzającej się okazji. 

Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu członkowie Rady złożyli ślubowanie. Wszyscy paczkowscy radni skwitowali je dodaniem formuły "Ślubuję - tak mi dopomóż Bóg." Poniżej zamieszczamy pełną treść przyrzeczenia: 

"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej,
ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie,
mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców."

 

Następnie rajcy skupili się na wyborze przewodniczącego, jego zastępców oraz przewodniczących komisji wewnętrznych. Powołana na początku posiedzenia komisja skrutacyjna przeprowadziła wśród radnych głosowanie i po podliczeniu głosów ogłosiła, że Przewodniczącym Rady Miejskiej wybrany został Zdzisław Michael, który w tym roku rozpoczyna swoją trzecią kadencję (jest radnym od 2002 roku, od początku swojej pracy w samorządzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady).
W nowej kadencji funkcje wiceprzewodniczących powierzono ponownie Wiesławie Nowakowskiej (jest radną od 1994 roku, a przez ostatnie osiem lat była zastępcą przewodniczącego) oraz Jarosławowi Soszkowi (radny od 2006 roku - rozpoczyna drugą kadencję). Dokonano również wyboru pozostałych władz Rady - Eugenia Romańczyk po raz drugi została Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej, Marek Kupczak objął stanowisko Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji; Władysław Krótkiewicz już po raz trzeci stanął na czele Komisji Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Terenami; a Komisją Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych zarządzała będzie Stanisława Sroka.

Zaprzysiężenie nowo wybranego Burmistrza Gminy Paczków - Bogdana Wyczałkowskiego - odbędzie się na kolejnej sesji Rady Miejskiej, która zaplanowana jest na 13 grudnia. Podczas tych obrad radni dobiorą także członków poszczególnych Komisji Stałych. Dodajmy, że regulamin Rady Miejskiej, uchwały, protokoły z komisji i sesji oraz oświadczenia majątkowe radnych będzie można wkrótce znaleźć na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

Skład paczkowskiej Rady Miejskiej VI Kadencji (2010-2014):
Bernadeta Gołuszko, Jolanta Kalisz, Władysław Krótkiewicz, Marek Kupczak, Wiesława Kurowska, Bożena Małochleb Zdzisław Michael, Eugeniusz Mikołajczak, Katarzyna Motyka, Wiesława Nowakowska, Eugenia Romańczyk, Jarosław Soszek, Stanisława Sroka, Przemysław Tetłak, Tomasz Wiśniewski.

Otwórz