2,5 mln zł na najnowsze technologie w naszych szkołach!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności 2,5 mln zł na najnowsze technologie w naszych szkołach!

50 laptopów do każdej szkoły, rzutniki multimedialne, tablice interaktywne, bezprzewodowy dostęp do Internetu, nowoczesne oprogramowania edukacyjne, a przede wszystkim komputerowy system zarządzania szkołami - wkrótce takie wyposażenie pojawi się w paczkowskich placówkach oświatowych. Wszystko dzięki kolejnemu dużemu dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, jakie w ostatnim czasie wywalczyła Gmina Paczków.

Mowa o opiewającej na ponad 2,1 mln zł dotacji projektu "Opolska e-Szkoła - szkołą ku przyszłości", który zaowocuje wdrożeniem do naszych placówek oświatowych wielu nowoczesnych rozwiązań i technologii. W całym województwie opolskim z programu ma skorzystać ponad 100 szkół. Projekt, na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego WO, realizuje Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu, który na ten cel rozdysponuje ok. 55 mln zł.

Gmina Paczków przystąpiła do tego innowacyjnego projektu, zgłaszając pięć placówek - cztery szkoły podstawowe (PSP nr 2 i PSP nr 3 w Paczkowie oraz PSP Kamienica i PSP Trzeboszowice), a także Gimnazjum Publiczne w Paczkowie. Będzie to jedna z największych inwestycji oświatowych w ostatnich latach. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 2,5 mln zł - po 500 tys. zł na każdą szkołę. Znakomita większość tej kwoty - dokładnie 85% kosztów, czyli ponad 2,1 mln zł - będzie pochodzić ze źródeł unijnych, a dokładnie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013. Realizacja tego przedsięwzięcia powinna ruszyć na terenie naszej gminy jeszcze w tym roku.

W ramach programu "Opolska e-Szkoła" każda placówka otrzyma 50 komputerów przenośnych, wizualiziery i  rzutniki multimedialne, nowoczesne oprogramowanie administracyjne i edukacyjne, kamery przemysłowe, nadajniki bezprzewodowej sieci internetowej, tablice interaktywne oraz terminale, które posłużą m.in. do prowadzenia elektronicznej statystyki obecności. W szkołach powstaną specjalistyczne serwerownie, które gromadzić będą dane o osiągnięciach i frekwencji uczniów. Program zakłada także stworzenie platformy internetowej, na której będą pojawiać się wiadomości ze szkół.
Dzieci będą mogły powtarzać lekcje w domu, korzystając z materiałów umieszczonych przez nauczycieli na specjalnym portalu. W ten sposób będą też rozwiązywać część zadań domowych. Rodzice będą mieć możliwość śledzenia wyników swojego dziecka w Internecie, za pośrednictwem którego będą też mogli kontaktować się z wychowawcami. W sieci dostępne będą nie tylko dzienniki lekcyjne, ale również szkolne e-kroniki, blogi i grupy dyskusyjne, plany dyżurów, "wirtualne klasy" i księgi zastępstw. Każdy uczeń będzie miał także własne e-portfolio, w którym rejestrowane będą jego postępy w nauce, nieobecności czy wyniki sprawdzianów. Skorzystają szkolne biblioteki, w których wprowadzone zostaną cyfrowe katalogi zasobów książkowych. W placówkach pojawią się również kamery WiFi, które będą monitorować szkolne korytarze i podwórka, a także nadajniki zapewniające bezprzewodowy dostęp do Internetu

Program "e-Szkoła" zapewni bazę interaktywnych materiałów edukacyjnych, które mają szansę nie tylko uatrakcyjnić uczniom zajęcia, ale przede wszystkich "oswoić" ich z najnowocześniejszymi technologiami. Dodatkowo wprowadzony zostanie komputerowy system zarządzania placówką oraz moduł nadzoru. Dzięki planowanej platformie internetowej nauczyciele będą mogli być w stałym kontakcie z rodzicami. To znakomite rozwiązanie, bo nie wszyscy z nich pojawiają się na wywiadówkach, przez co nie mają pełnej kontroli nad edukacyjnymi postępami swoich pociech. Skomputeryzowany zostanie także sposób przeprowadzania i analizowania wyników sprawdzianów.

Przeprowadzone w poprzednich latach pilotażowe programy "e-Szkoły" przyniosły bardzo pozytywne wyniki. Placówki, w których zastosowano ten system odnotowały wzrost średniej ocen, spadek absencji uczniów, zwiększenie aktywności rodziców w kontaktach z nauczycielami i dyrekcją, podniesienie bezpieczeństwa na terenie szkoły oraz zmniejsze kosztów administracyjnych. Wśród dzieci i młodzieży odnotowano też zwiększenie zainteresowań i umiejętności związanych z branżą informatyczną - uczniowie chętniej i sprawniej posługiwali się sprzętem komputerowym. Pozostaje mieć nadzieję, że "Opolska e-Szkoła" przyniesie podobne efekty również w paczkowskich szkołach.  

Otwórz