Raport z działalności paczkowskiej oświaty

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Raport z działalności paczkowskiej oświaty

Podczas ostatniego Posiedzenia Wspólnego Komisji Stałych paczkowscy radni zostali zapoznani ze szczegółowym raportem z realizacji zadań oświatowych w minionym roku szkolnym 2009/2010. Dziś, na łamach oficjalnej strony internetowej Gminy Paczków, zamieszczamy część zawartych w nim informacji.

Administrowany przez gminny samorząd system oświatowy opierał się na funkcjonowaniu dziesięciu przedszkoli (w tym trzy w samym Paczkowie), czterech szkół podstawowych (dwie w Paczkowie) oraz dwóch szkół gimnazjalnych (obie w Paczkowie).

W roku szkolnym 2009/2010 paczkowskie szkoły sprawowały pieczę nad 1330 uczniami - największą ilością wychowanków mogło pochwalić się Gimnazjum Publiczne (373 uczniów), a wśród "podstawówek" Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 (317 uczniów). Wysokość subwencji oświatowej, którą w zeszłym roku przyznało naszej Gminie Ministerstwo Edukacji Narodowej, wyniosła nieco ponad 6,3 mln zł, a roczne koszty utrzymania i pracy paczkowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych przekroczyły sumę 9,9 mln zł. Oznacza to, że gminny budżet dołożył do oświatowej działalności paczkowskich szkół prawie 3,6 mln zł.
Najwyższe wydatki, z racji ilości podopiecznych, generuje Gimnazjum Publiczne - koszt działalności tej placówki w minionym roku sięgnął prawie 3 mln zł (ponad 1,7 mln zł pokryły środki z subwencji, a pozostałe 1,2 mln zł dołożył samorząd). Na drugim biegunie zestawienia figuruje Zespół Szkół Gimnazjalnych, którego roczne utrzymanie pochłania prawie 241 tys. zł, a przyznana mu w zeszłym roku subwencja sięgnęła 795 tys. zł. Jest to zatem jedyna placówka, na której Gmina "zarobiła" - zdobyte w ten sposób ponad 550 tys. zł trafiło do oświatowej puli budżetu.

Spośród 782 uczniów szkół podstawowych, 74 uzyskało, dzięki średniej ocen powyżej 5.0, stypendium naukowe, co kosztowało Gminę ok. 10 tys. zł. Na tego typu finansowe wyróżnienie zasłużyło także 22 uczniów Gimnazjum Publicznego (koszt ok. 3,6 tys. zł). Dodatkowo 20 podopiecznych podstawówek i gimnazjum zostało wytypowanych do stypendiów sportowych o łącznej wartości 1,3 tys. zł. W sumie Gmina Paczków w poprzednim roku szkolnym wydatkowała na stypendia prawie 15 tys. zł.

Praca dziesięciu przedszkoli publicznych z Paczkowa i okolic kosztowała lokalny budżet ponad 1,95 mln zł. W roku szkolnym 2009/2010 uczęszczało do tych placówek w sumie 411 dzieci, a średni miesięczny koszt utrzymania jednego z nich wynosił 395 zł. Warto zauważyć, że to wyraźnie mniej niż w zeszłym roku, kiedy każdy przedszkolak "kosztował" Gminę co miesiąc 571 zł. Tę oszczędność udało się uzyskać m.in. dzięki zastosowaniu dowożenia do przedszkoli posiłków dla ich podopiecznych. Najniższe koszty utrzymania jednego wychowanka zanotowało Przedszkole Publiczne nr 2 w Paczkowie przy ulicy Wojska Polskiego - uczęszczało do niego 123 dzieci, których utrzymanie kosztowało w sumie 453 tys. zł, co daje 307 zł miesięcznie na jedno dziecko. Najmniejsze przedszkole - w Unikowicach - liczyło w zeszłym roku 9 podopiecznych i choć roczna działalność placówki kosztowała zaledwie 91 tys. zł, to miesięczne utrzymanie jednego malucha przekraczało 840 zł.

W swoich szkołach Gmina Paczków prowadziła także nauczanie indywidualne (łącznie 211 godzin tygodniowo), zajęcia korekcyjne (po 1 godzinie tygodniowo) oraz zajęcia rewalidacyjne (7 godzin tygodniowo). Podobne zajęcia odbywały się także w paczkowskich przedszkolach.

W poprzednim roku szkolnym w naszych placówkach oświatowych w pełnym wymiarze etatowym pracowało 161 nauczycieli, w tym 86 dyplomowanych. Dodatkowo 63 pedagogów, w tym 23 dyplomowanych, było zatrudnionych w niepełnym wymiarze.

Otwórz