Zmieniłeś adres lub nazwisko? Wymień dowód - masz na to 14 dni

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Zmieniłeś adres lub nazwisko? Wymień dowód - masz na to 14 dni

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Paczkowie przypomina, że w razie zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym, posiadacz tego dokumentu ma obowiązek jak najszybciej wymienić ten dokument.

Coraz częściej zdarza się, że w przypadku zmiany nazwiska czy adresu zamieszkania mieszkańcy odkładają wymianę dowodu osobistego w nieskończoność, zapominając, że według polskiego prawa mają na to zaledwie dwa tygodnie. O wymianę dowodu osobistego należy wystąpić w terminie 14 dni od dnia doręczenia dokumentu stwierdzającego zmianę. Warto o tym pamiętać, tym bardziej, że dowód osobisty podlega unieważnieniu po upływie 3 miesięcy od zmiany danych.

Przykład? W przypadku wymeldowania z miejsca pobytu stałego, termin unieważnienia dowodu osobistego biegnie od daty dokonania tej czynności. Oznacza to, że termin złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego z odpowiednimi zmianami jest liczony od daty wymeldowania. Dodajmy, że kilkakrotna zmiana miejsca pobytu, skutkująca powrotem osoby do pierwotnego miejsca zameldowania, nie powoduje zatrzymania procesu unieważnienia dowodu osobistego.

Co jest wymagane przy wymianie dowodu osobistego?

  • wypełniony wniosek,
  • dotychczasowy dowód osobisty - do wglądu,
  • 2 aktualne fotografie ukazujące głowę w lewym półprofilu z widocznym lewym uchem,
  • odpis skrócony aktu urodzenia lub aktu małżeństwa (w przypadku nastąpienia tych zdarzeń poza gminą Paczków)
Sprawę załatwia i szczegółowych informacji udziela:

Urząd Miejski w Paczkowie
Wydział Spraw Obywatelskich

parter, pokój nr 5
tel. (77) 431 67 91 wew. 120 

Otwórz