Data publikacji: 20.07.2010

W Dziewiętlicach trwa realizacja kolejnych czterech inwestycji, które mają na celu naprawę skutków zeszłorocznej powodzi.

Mowa o remoncie i odbudowie trzech nadwyrężonych przez zeszłoroczną powódź kładek oraz modernizacji jednego z mostów. Na wszystkie te zadania Gmina Paczków otrzymała finansowe wsparcie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Na przysłowiowy "pierwszy ogień" poszła odbudowa kładki zlokalizowanej w okolicach kościoła (zdjęcie nr 1). Następnie rozbiórce poddana zostanie, położona 150 metrów dalej, zniszczona kładka na poziomie wiejskiego domu kultury (zdjęcie nr 2) - na jej miejscu wybudowana zostanie całkiem nowa przeprawa. Prace już trwają - obecnie przygotowywane są betonowe fundamenty, na których wkrótce osadzona zostanie pierwsza kładka. Całkowity koszt tych dwóch zadań zamknie się w kwocie 156 tys. zł.

Ruszają także remonty mostu (zdjęcie nr 3) oraz kładki, które położone są w północnej części wsi. Obie te przeprawy są już mocno sfatygowane i wymagają gruntownej modernizacji. Firma realizująca te zadania nie tylko wymieni główne płyty obiektów, ale naprawi także istniejące łożyska i podpory, zamontuje nowe balustrady oraz wykona regulację pobliskich poboczy i brzegów. Modernizacje pochłoną w sumie niecałe 105 tys. zł.

Odbudowa infrastruktury mostowej jest w Dziewiętlicach niezbędna - dzięki niej istnieje szansa na przywrócenie mieszkańcom tego sołectwa właściwych warunków komunikacyjnych. W efekcie prowadzonych prac, w ścisłym centrum wsi na odcinku ok. 300 metrów rzeki, znów funkcjonować będą trzy przeprawy przez Świdnę - główny most i dwie kładki dla pieszych. Realizacja wszystkich czterech inwestycji potrwa maksymalnie do końca września 2010 roku.

Przypomnijmy, że pod koniec zeszłego roku Burmistrz Gminy Paczków złożył wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przyznania dotacji na naprawę powodziowych zniszczeń w infrastrukturze gminnej na terenie wsi Dziewiętlice. Starania władz samorządowych Paczkowa mocno wsparł Wojewoda Opolski, który pozytywnie zaopiniował wspomniany wniosek. Odpowiedź z MSWiA okazała się pomyślna -  resort rozpatrzył sprawę pozytywnie i przyznał Gminie Paczków promesę finansową opiewającą na sumę 450 tys. zł. Zabezpieczone w ten sposób pieniądze mogą pokryć maksymalnie 80% całkowitej wartości wspomnianych czterech zadań inwestycyjnych. W wyniku ogłoszonych przetargów, udało się sporo zaoszczędzić - wykonawca zobowiązał się zrealizować wszystko za łączną sumę ok. 261 tys. zł, z czego prawie 209 tys. zł pochodzić będzie ze wspomnianej promesy MSWiA. Być może z zaoszczędzonych w ten sposób pieniędzy będą mogli skorzystać również tegoroczni powodzianie, których dziś w całej Polsce nie brakuje.

Warto dodać, że infrastrukturalne wydatki po pamiętnej powodzi, która w czerwcu 2009 roku nawiedziła Dziewiętlice, do tej pory pochłonęły prawie 1,9 mln zł, z czego ok. 1,5 mln zł pokryły pieniądze przyznane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wkrótce do tej łącznej kwoty dodać będzie można wydatki związane ze wspomnianymi czterema inwestycjami.