Data publikacji: 13.05.2010

Już dziś w Paczkowie odbędzie się konferencja poświęcona pionierskiemu programowi budowy mieszkań socjalnych poprzez szkolenia osób bezrobotnych. W spotkaniu weźmie udział Wiceminister Pracy Czesława Ostrowska.

Czesława Ostrowska (na zdjęciu) od listopada 2007 roku pełni funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Zajmuje się problematyką związaną z rynkiem pracy i wdrażaniem Europejskiego Funduszu Społecznego. 13 maja pani wiceminister pojawi się w Paczkowie, by zapoznać się ze szczegółami projektu pod nazwą "Budowa domów poprzez system szkolenia dla bezrobotnych" oraz wziąć udział w spotkaniu roboczym z dyrektorami powiatowych urzędów pracy z całej Opolszczyzny.

Wizytę Czesławy Ostrowskiej organizuje wspólnymi siłami Powiatowy Urząd Pracy w Nysie oraz Urząd Miejski w Paczkowie. Pierwsza cześć spotkania odbędzie się w sali posiedzeń paczkowskiego ratusza - tematem przewodnim będą szczegóły realizacji projektu, w ramach którego w Paczkowie przy ul. Poniatowskiego powstał 12-mieszkaniowy budynek socjalny. Obiekt został wybudowany przez osoby bezrobotne, które tym samym przeszły szkolenia w zakresie prac ogólnobudowlanych. Ten nowatorski w skali kraju projekt PUP Nysa i Gminy Paczków przyniósł wiele korzyści - robotnicy zdobyli kompletne, realne i poszukiwane na rynku pracy umiejętności zawodowe oraz podstawy niezbędnego doświadczenia budowlanego, a Paczków, niezwykle tanim kosztem, zyskał nowy budynek mieszkalny, w którym dach nad głową znalazło kilkanaście rodzin.

Kolejna część spotkania odbędzie się w sali konferencyjnej Muzeum Gazownictwa, gdzie wiceminister pracy weźmie udział w roboczym spotkaniu z władzami samorządowymi Opolszczyzny, dyrekcją WUP Opole oraz szefami wszystkich powiatowych urzędów pracy z terenu naszego województwa. Konferencja poświęcona będzie aktualnej sytuacji na opolskim rynku pracy, szczegółom najnowszych nowelizacji Kodeksu Pracy oraz możliwościom i sposobom wydatkowania środków Funduszu Pracy.