Data publikacji: 23.04.2010

22 kwietnia w Paczkowie odbyły się gminne etapy dwóch konkursów Polskiego Czerwonego Krzyża, w których uczniowie paczkowskich szkół zaprezentowali się z bardzo dobrej strony.

Oba konkursy zorganizował Zarząd Rejonowy PCK w Otmuchowie. Uczniowie szkół podstawowych rywalizowali w ramach eliminacji  VIII Turnieju PCK pod hasłem "Człowiek i Jego Środowisko", a w V Okręgowej Olimpiadzie Wiedzy o Czerwonym Krzyżu wzięli udział również wychowankowie szkół ponadpodstawowych. Konkursy odbyły sięw budynku paczkowskiej Szkoły Podstawowej nr 2.

Głównym celem konkursów było m.in. zainspirowanie i stworzenie warunków do zgłębiania problematyki zdrowotnej, promocja i popularyzacja idei Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie wśród nich postaw i zachowań prozdrowotnych.

Każdy uczestnik rozwiązywał test składający się z 30 pytań. Musiał również wykazać się znajomością zagadnień i praktycznych umiejętności związanych z pierwszą pomocą. Uczniowie szkół z terenu gminy Paczków spisali się znakomicie, gdyż na 6 miejsc przypadających dla naszego rejonu aż 5 uczestników zakwalifikowało się do etapu okręgowego. Szóstą reprezentantką rejonu będzie Nina Bukartyk z Kałkowa. 

Laureaci trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach otrzymali nagrody książkowe, które wręczyła im pani Stanisława Kosmal - sekretarz Zarządu Rejonowego PCK w Otmuchowie i członek OZO PCK w Opolu. Nagrody zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Nysie oraz Urząd Miejski w Paczkowie.

Laureaci konkursów PCK, które 22 kwietnia odbyły się w PSP nr 2:

Turniej PCK "Człowiek i Jego Środowisko":

Olimpiada Wiedzy o Czerwonym Krzyżu :