Konwent nyskich władz samorzadowych w Muzeum Gazownictwa

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Konwent nyskich władz samorzadowych w Muzeum Gazownictwa

W najbliższą środę - 24 marca - w Muzeum Gazownictwa w Paczkowie odbędzie się Konwent Starosty, Burmistrzów i Wójtów Powiatu Nyskiego.

W spotkaniu, któremu przewodził będzie Starosta Powiatu Nyskiego Adam Fujarczuk, wezmą udział burmistrzowie i wójtowie dziewięciu nyskich gmin: Nysy, Głuchołaz, Otmuchowa, Paczkowa, Korfantowa, Skoroszyc, Kamiennika, Łambinowic oraz Pakosławic. To kolejne z serii spotkań najważniejszych przedstawicieli samorządów z terenu powiatu nyskiego. Nie będzie to pierwsza wizyta włodarzy nyskich gmin w paczkowskim Muzeum Gazownictwa - obiekt ten gościł już samorządowców 6 czerwca 2007 roku. Podobnie jak prawie trzy lata temu, Konwent odbędzie się w kameralnej, zaaranżowanej na styl retro sali dyskusyjnej.

Porządek obrad Konwentu przewiduje poruszenie kilku istotnych tematów. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Tadeusz Dziubandowski przedstawi szczegółowe plany remontowe i propozycje inwestycji drogowych w 2010 roku, a Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Kordian Kolbiarz zapozna samorządowców z aktualną sytuacją na nyskim rynku pracy. Poruszony zostanie także temat organizacji tegorocznej Imprezy Herbowej w Nysie oraz szczegóły programu Odnowa Wsi, który w naszym województwie istnieje od roku 1997 i jest największym oraz najdłużej działającym w Polsce regionalnym programem aktywizacji wiejskich społeczności lokalnych.

Podczas Konwentu przedstawiona zostanie również kwestia planowanego przejęcia nyskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej przez władze powiatowe. Jest to efekt rozpoczętych w zeszłym roku przez Ministerstwo Skarbu Państwa procesów prywatyzujących poszczególne spółki PKS. Część z nich już trwa, teraz pora na PKS Nysa. Sytuacja tej spółki nie jest najlepsza - na 300 kursów 262 są nierentowne, a w przypadku 62 wpływy z biletów nie starczają nawet na pokrycie kosztów paliwa.
Ratunkiem może być przejęcie udziałów spółki nie przez osobę prywatną, ale przez władze samorządowe. Zainteresowanie takim rozwiązaniem wyraziło Starostwo Powiatowe w Nysie. Władze powiatu chcą w ten sposób uchronić załogę PKS przed drastyczną redukcją zatrudnienia, a pasażerów przed likwidacją potrzebnych kursów autobusowych. Inicjatywą starosty jest utworzenie wspólnej grupy zarządzającej nyskim PKS-em. W jej skład weszłyby wszystkie gminy powiatu nyskiego, biorąc na siebie częściowo ciężar utrzymania przewozów. Wkładem finansowym każdej gminy mogłyby być m.in. pieniądze wydawane co roku na dowóz uczniów do szkół. W ten sposób część dzieci szkolnych mogłaby podróżować do swoich szkół autobusami PKS-u.  Co na to władze nyskich gmin? Temat zostanie szczegółowo omówiony już 24 marca na Konwencie w paczkowskim Muzeum Gazownictwa.  

Otwórz