Data publikacji: 3.03.2010

Początek każdego roku to okres rozliczeń podatkowych. Rozliczeń, przy okazji których można wydatnie pomóc wielu organizacjom pożytku publicznego.

W tym roku podatnicy po raz siódmy mają możliwość odpisania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. OPP jest w Polsce ponad 7000, dlatego wybór jest spory. Również w Gminie Paczków funkcjonują stowarzyszenia posiadające status organizacji pożytku publicznego, dlatego warto przemyśleć możliwość wsparcia ich działalności poprzez przekazanie części podatku.
Z roku na rok coraz więcej Polaków decyduje się na pomoc OPP przekazując 1% podatku na ich rzecz i ta wzrostowa tendencja się utrzymuje. W 2008 roku zaszły spore zmiany w formie rozliczenia - zmiany, który znacznie ułatwiają przekazywanie 1% podatku na rzecz OPP. Wystarczy pamiętać o kilku zasadach:

Wniosek podatnika o przekazanie 1% należnego podatku dla OPP, to nic innego jak wskazanie przez niego w zeznaniu podatkowym (bądź jego korekcie) konkretnej organizacji pożytku publicznego, poprzez podanie jej nazwy i numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Konieczne jest podanie także kwoty do przekazania tej organizacji - nie może ona przekroczyć 1 proc. podatku należnego. Poszczególne zeznania podatkowe zawierają wydzielone w tym celu pola.

W naszej Gminie funkcjonują trzy organizacje pożytku publicznego, które podatnicy mogą wesprzeć odpisaniem 1% swojego podatku. Mowa o Stowarzyszeniu Inicjatyw Lokalnych w Paczkowie (nr KRS 0000116168), Stowarzyszeniu Kultury Osób Niepełnosprawnych "Więź" (nr KRS 0000292113) oraz o Klubie Sportowym "Sparta" Paczków (nr KRS 0000255310). Warto przemyśleć możliwość pomocy lokalnym organizacjom, które spełniają istotne misje społeczne - niesienie pomocy potrzebującym, wspieranie rozwoju młodych ludzi i krzewienie kultury fizycznej. Zachęcamy do skorzystania z tej formy odpisu podatkowego, bo to jedna z prostszych metod wsparcia ważnych inicjatyw.

Na zakończenie dodajmy, że wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się na końcu zeznań rocznych PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39. W jednym zeznaniu można wskazać dane tylko jednej organizacji. Jeżeli podatnik udzieli na to zgody, urząd skarbowy przekaże organizacji oprócz pieniędzy także dane przekazującego: imię, nazwisko i adres.